Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

697687
วันนี้112
เมื่อวานนี้135
สัปดาห์นี้247
เดือนนี้1996
ทั้งหมด697687

ข่าวสมาคมฯ

ประกาศ กกร. ปี 2565... ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกาศ กกร. ปี 2565 >>>>...  --อ่านต่อ--
ด่วน!!.ขอเชิญร่วมประชุม การจัดส่งรายงานประจำปี พ.ศ.2564 ตามแบบ สก.3...            สืบเนื่องจาก ยังมีสมาชิกผู้ประกอบการจำนวนหลายราย ยังไม่เข้าใจข้อกฎหมาย และยังไม่ได้ดำเนินการยื่นแบบ สก.3 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา  (มีลิงค์ประชุมด้านล่าง >>>>>...  --อ่านต่อ--
Deluxe News Pro - Copyright 2009,2010 Monev Software LLC

ข่าวทั่วไป

“จุรินทร์”เผย 3 ฝ่าย นัดประชุมร่วม ถกแก้ปมราคาอาหา... “จุรินทร์”เผย 3 ฝ่าย รัฐ เกษตรกร ผู้ประกอบการ นัดประชุม 23 มี.ค.นี้ หาทางออกผลกระทบราคาอาหารสัตว์ ยึดหลักทุกฝ่ายอยู่ได้ หลังต้นทุนวัตถุดิบพุ่ง ทั้งข้าวโพดและข้าวสาลี เตรียมเคลียร์ปมมาตรการ 3 ต่อ 1 จะเอายังไง ก่อนชงคณะกรรมการที่ดูแลไฟเขียว และเข้า ค...  --อ่านต่อ--
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย บอยคอต ลาประชุมผ่อนปรนมา...        นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ส่งหนังสือด่วนที่สุด เลขที่ สผ. 0352 / 2565 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2565 เรื่อง แจ้งลาประชุมหารือเพื่อแก้ไขและผ่อนคลายปัญหาราคาสินค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ถึง อธิบดีกรมการค้าภายใน ตามที่ กร...  --อ่านต่อ--
Deluxe News Pro - Copyright 2009,2010 Monev Software LLC

“แถลงการณ์” คณะสำรวจติดตามภาวะการผลิตมันสำปะหลัง ฤดูการผลิตปี 2562/63

         

 

     คณะสำรวจภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลัง ได้เดินทางสำรวจติดตามภาวะการผลิตมันสำปะหลังฤดูการผลิต ปี 2562/63
     ระหว่างวันที่ 17 - 21 ธันวาคม 2562 ในพื้นที่ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบางส่วน และระหว่าง
     วันที่ 19 - 22 มกราคม 2563 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง

 

     จากการสำรวจพบว่าประเทศไทยประสบภาวะปัญหาภัยแล้งฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน ตั้งแต่ปลายปี 2561
     จนถึงต้น  ปี 2562 ทำให้มีผลกระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เพาะปลูกพืชไร่ รวมถึงพื้นที่ที่ปลูกมันสำปะหลัง

 

     ภาวะแห้งแล้งที่ต่อเนื่องเช่นนี้ ส่งผลให้สภาพความชุ่มชื้นในดินลดลงเป็นอย่างมาก อีกทั้งทำให้การเจริญเติบโตของต้นมัน
     สำปะหลังไม่สมบูรณ์ บางพื้นที่ยืนต้นตาย บางพื้นที่เก็บเกี่ยวได้แต่ผลผลิตลดลงเป็นอย่างมาก ส่งผลให้เกษตรกรขาดแคลน
     ท่อนพันธุ์และนำท่อนพันธุ์ที่ไม่สมบูรณ์มาเพาะปลูกต่อเพื่อจะให้ทันเก็บเกี่ยวในฤดูการผลิตปี 2562/2563 จากผลกระทบดังกล่าว
     ทำให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวช่วงเดือนธันวาคม 2562-เดือนมกราคม 2563 ลดลงถึงร้อยละ 20-30 และมันสำปะหลังที่เกษตรกรปลูก
     ในช่วงปลายปี 2562 - ต้นปี 2563 เพื่อเก็บเกี่ยวหลังกลางปี 2563 มีแนวโน้มจะไม่ได้ผลผลิต คณะสำรวจฯ คาดว่าผลผลิตรวมที่
     ได้ประเมินไว้ที่ 28.7 ล้านต้น มีโอกาสจะลดลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากมีพายุฝนในช่วง 2 เดือนข้างหน้า ผลผลิตอาจจะลดลง
     ร้อยละ10 - 20 หรืออาจจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นหากฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานานและจะส่งผลถึงฤดูกาลผลิต ปี 2563/64

 

  

ราคาแป้งมันสำปะหลัง

                                     อ่านทั้งหมด

     

        
Powered by Allweb Technology.