Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

การเลื่อนเวลาการประชุมพิจารณาส่งออกฯ        สมาคมฯ ขอนำส่งประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย (23 ก.พ.61) ในเรื่องการเลื่อนเวลาการประชุมพิจารณาส่งออกฯ และแก้ไขกำหนดช่วงระยะเวลาในปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ...  --อ่านต่อ--
ประกาศราคาส่งออกมันเส้นครั้งที่ 12        ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้า ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยเรื่อง ราคาส่งออกมันเส้นระหว่างวันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ 2561 ...  --อ่านต่อ--
“คู่มือการจัดการ ปัญหาศัตรูมันสำปะหลัง แบบผสมผสาน”“คู่มือการจัดการ ปัญหาศัตรูมันสำปะหลัง แบบผสมผสาน” จำนวน 149 หน้า โดย สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตรCr. คุณกุหลาบ สุตะภักดี/ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดาวน์โหลดไฟล์ 1-29 >>>>>> ดาวน์โหลดไฟล์ 30-67 >>>>>> ดาวน์โหลดไฟล์ 68...  --อ่านต่อ--
ประกาศราคาส่งออกมันเส้นครั้งที่ 11        ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้า ผลิตภัณฑ์ มันสำปะหลังไทยเรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2561 ...  --อ่านต่อ--
โปสเตอร์ และป้ายไวนิล รณรงค์พี่น้องเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังยุค 4.0 บริหารจัดการต้นพันธุ์มันสำปะหลัง  ดาวน์โหลดไฟล์โปสเตอร์ ขนาด 30x42 cm. >>>>> ดาวน์โหลดไฟล์โปสเตอร์ ขนาด 42x60 cm. >>>>> ดาวน์โหลดไฟล์โปสเตอร์ ขนาด 60x85 cm. >>>>> ดาวน์โหลดไฟล์โปสเตอร์ ขนาด 100x125 cm. >>>>>   ดาวน์โหลดไฟล์ป้ายไวนิล ขนาด 100x200 cm. >>>&g...  --อ่านต่อ--
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ "แนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลัง 2560/61"  รอบรู้คู่ชาวไร่มันสำปะหลัง โดย ซ กรมการค้าภายใน วิสาหกิจไหนสนใจรับสนับสนุนเครื่องสับมันสำปะหลังขนาดเล็ก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในโปสเตร์   ...  --อ่านต่อ--
การจัดงานนิทรรศการอาหารสัตว์นานาชาติ (TUYEM)เรียน ท่านสมาชิก สมาคมฯ ขอประชาสัมพันธ์ การจัดงานนิทรรศการอาหารสัตว์นานาชาติ (TUYEM) ระหว่าง วันที่ 25-30 เมษายน 2561 ณ เมืองอันตัลยา ประเทศตุรกี รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบมา ทั้งนี้ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ เข้าร่วมคณะเดินทางไปร่วมงานนิทรรศการดังกล่าว โดยผู้เดินทางรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ติดต่อสมัคร...  --อ่านต่อ--
ประกาศราคาส่งออกมันเส้นครั้งที่ 10        ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้า ผลิตภัณฑ์ มันสำปะหลังไทยเรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ระหว่างวันที่ 16 - 30 มกราคา 2561   ...  --อ่านต่อ--
_ดาวน์โหลดโปสเตอร์ และป้ายไวนิล รณรงค์พี่น้องเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังยุค 4.0 บริหารจัดการต้นพันธุ์มันสำปะหลัง_  ดาวน์โหลดไฟล์โปสเตอร์ ขนาด 30x42 cm. >>>>> ดาวน์โหลดไฟล์โปสเตอร์ ขนาด 42x60 cm. >>>>> ดาวน์โหลดไฟล์โปสเตอร์ ขนาด 60x85 cm. >>>>> ดาวน์โหลดไฟล์โปสเตอร์ ขนาด 100x125 cm. >>>>>   ดาวน์โหลดไฟล์ป้ายไวนิล ขนาด 100x200 cm. >>>&g...  --อ่านต่อ--
รายงานผลการติดตามภาวะการผลิตมันสำปะหลังฤดูการผลิต 2560/61 ระหว่างวันที่ 22-25ธันวาคม2560เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกของประเทศไทย ...  --อ่านต่อ--
ประกาศราคาส่งออกมันเส้นครั้งที่ 9  ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้า ผลิตภัณฑ์ มันสำปะหลังไทยเรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ระหว่างวันที่ 1 - 15 มกราคา 2561 ...  --อ่านต่อ--
ประกาศราคาส่งออกมันเส้นครั้งที่ 8.  ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้า ผลิตภัณฑ์ มันสำปะหลังไทยเรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ระหว่างวันที่ 16 - 31 ธันวาคม 2560 ...  --อ่านต่อ--
ประกาศราคาส่งออกมันเส้นครั้งที่ 7  ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้า ผลิตภัณฑ์ มันสำปะหลังไทยเรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ระหว่างวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2560     ...  --อ่านต่อ--
เข้าพบแสดงความยินดีกับ ปลัดกระทรวงพาณิชย์    วันนี้ (23 พ.ย.60) เวลา 15:00 น. ที่ กระทรวงพาณิชย์              นายก 4 สมาคมฯ และท่านประธานมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันเข้าพบแสดงความยินดีกับ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ คนใหม่ คุณนันทวัลย์ ศกุนตนาค และการรายงานข้อมูลสถานการณ์ผลิตมันสำปะหลัง ฤดูการผลิต ปี 2560/2561 รวมทั้ง ส...  --อ่านต่อ--
ประกาศราคาส่งออกมันเส้นครั้งที่ 6      ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้า ผลิตภัณฑ์ มันสำปะหลังไทยเรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ระหว่างวันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2560   ...  --อ่านต่อ--
ประกาศราคาส่งออกมันเส้นครั้งที่ 5      ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้า ผลิตภัณฑ์ มันสำปะหลังไทยเรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2560  ...  --อ่านต่อ--
ประกาศราคาส่งออกมันเส้นครั้งที่ 4      ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้า ผลิตภัณฑ์ มันสำปะหลังไทยเรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ระหว่างวันที่ 16 - 31 ตุลาคม 2560          ตามที่ คณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ได้ประกาศราคาส่งออกมันเส้นครั้งที่ 4 โดยขอความรวมมือสมาชิกผู้ส่งออกมันเส้นไม่ควรขายต่ำกว่าราคาตันละ 184 เหรียญ...  --อ่านต่อ--
ประกาศราคาส่งออกมันเส้นครั้งที่ 3      ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้า ผลิตภัณฑ์ มันสำปะหลังไทยเรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ระหว่างวันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2560          ตามที่ คณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ได้ประกาศราคาส่งออกมันเส้นครั้งที่ 3 โดยขอความรวมมือสมาชิกผู้ส่งออกมันเส้นไม่ควรขายต่ำกว่าราคาตันละ 181 เหรียญส...  --อ่านต่อ--
สรุปผลการสำรวจภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลัง ฤดูการผลิตปี 2560/61       ด้วยคณะติดตามภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลัง 4 สมาคมฯ ร่วมกับ สำนักงานเศรฐกิจการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการสำรวจภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลังฤดูการผลิตปี 2560/61 ระหว่างวันที่ 6 - 12 กันยายน 2560 ในพื้นที่ภาคเหนื...  --อ่านต่อ--
ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย        เรื่อง การประกาศราคาส่งออกมันเส้น ครั้งที่ 2ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้า ผลิตภัณฑ์ มันสำปะหลังไทยเรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ระหว่างวันที่ 16 – 30 กันยายน 2560          ตามที่ คณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ได้ประกาศราคา และขอความร่วมมือสมาชิกผู้ส่งออกมันเส้นไม่ควรขายต...  --อ่านต่อ--
แนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลัง 2560/61            ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 อนุมัติแนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลัง 2560/61 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ รวม 14 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 551.659 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตและรักษาเสถียรภาพราคามันสำปะหลัง รวมทั้งเพื่อให้ส่งเสริมและพัฒนาสินค้ามันสำปะห...  --อ่านต่อ--
การส่งประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ    ดาวน์โหลดรายละเอียด>>>>>>>   กรมการค้าภายใน ขอเรียนว่า คณะกรรมการ กกร. ได้ออกประกาศ  ฉบับที่ 48 พ.ศ.2560 ให้ผู้ประกอบการรับซื้อหรือจำหน่ายมันเส้น ผู้ครอบครองมันเส้นตั้งแต่สิบห้าเมกตริกตันขึ้นไปแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับราคซื้อ ราคาจำหน่าย ปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสิ...  --อ่านต่อ--
การจัดกิจกรรมการเดินทางไปเจรจาและขยายตลาดสินค้ามันสำปะหลังในประเทศสาธารณรัฐตุรกี            ด้วยกรมการค้าต่างประเทศ มีกำหนดจัดคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและเอกชนเดินทางไปเจรจาและขยายตลาดการค้ามันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลัง ณ ประเทศสาธารณะรัฐตุรกี ระหว่างวันที่ 25 - 29 กันยายน 2560 โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ (นายวินิฉัย แจ่มแจ้ง) เป็นหัวหน้าคณะ ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด>...  --อ่านต่อ--
ประกาศคณะกรรมการร่วมฯ เรื่องราคาส่งออกมันเส้น        เรื่อง ราคาสง่ออกมนั เส้นระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2560คณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลติภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ประุชเมื่อวันที่ 29 สงิหาคม 2560 ได้มีมติขอความร่วมมือสมาชิกผู้ส่งออกมันเส้นไม่ควรขายต่ำกว่าราคาตันละ 176 เหรียญสหรัฐ เอฟ.โอ.บี.เกาะสีชัง   ดาวน์โหลดไฟล์>>>> ประกาศคณะก...  --อ่านต่อ--
หนังสือชี้แจงการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย  สืบเนื่องจากกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศได้หารือร่วมกับสมาคมที่เกี่ยวข้องกับมัน สำปะหลัง 3 สมาคม ได้แก่สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์ม์ันสำปะหลังไทย และสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกี่ยวกับปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ประสบกับปัญหาราคามันสำ...  --อ่านต่อ--
สรุปผลการประชุมหารือแนวทางบริหารการนำเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ปี 2560/61        นายสมชาติ สร้อยทอง ที่ปรึกษาการพาณิชย์ภายในประเทศ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางบริหารการนำเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ปี 2560/61 ร่วมกับผู้แทน 4 สมาคมฯ และสมาชิกผู้ประกอบการส่งออก โดย นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นผู้ชี้แจงแนวทางมาตรการที่กระทรวงพาณิชย์ จะดำเนินกา...  --อ่านต่อ--
เข้าร่วมเป็นวิทยากร บรรยายข้อมูลสถานการณ์การผลิตและการตลาดมันสำปะหลัง            11 สิงหาคม 2560 คุณภาสกร สุรมูล รองเลขาธิการ และคุณประพันธ์ เขียนนอก ผู้จัดการสมาคมฯ เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากร บรรยายข้อมูลสถานการณ์การผลิตและการตลาดมันสำปะหลัง ในการประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายแปลงใหญ่มันสำปะหลัง ณ ห้องประชุมโรงแรมสตาร์เวลฯ จัดโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ผู...  --อ่านต่อ--
ขอเชิญร่วมคณะผู้แทนการค้าเยือนประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน    สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย ร่วมกับ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  กำหนดจัดคณะผู้แทนการค้าเยือนประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังรายใหญ่ของประเทศไทย ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้กำหนดเดินทาง ระหว่าง วันที่ 17-23 กันยายน2560 เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตข้...  --อ่านต่อ--
"สถานการณ์การผลิตและการตลาดมันสำปะหลัง"           วันนี้ (27 ก.ค.2560) คุณภมร ศรีประเสริฐ/อุปนายก เป็นผู้แทนสมาคมฯร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "สถานการณ์การผลิตและการตลาดมันสำปะหลัง"ในการประชุมสัมมนาเชื่อมโยงตลาดและการผลิตมันสำปะหลัง ภายใต้โครงการการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ณ โรงแรมพนมรุ้งปุรี อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโ...  --อ่านต่อ--
สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมบำเพ็ญกุุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคา 2560 เวลา 14.30 น. คณะผู้บิหาร สมาชิก และเจ้าหน้าที่สมาคมฯร่วมบำเพ็ญกุุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมหาราชวัง                         ...  --อ่านต่อ--
ประชุมผู้แทน คณะทำงาน 4 สมาคมฯ ร่วมกับหน่วยงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 5 ก.ค.2560 เวลา 10:30 น. ณ ห้องประชุม สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 20 มีการประชุมผู้แทน คณะทำงาน 4 สมาคมฯ ร่วมกับหน่วยงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเตรียมการออกสำรวจภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลัง ฤดูการผลิตปี 2560/2561 ซึ่งได้กำหนดการเดินทาง ระหว่าง วันที่ 6-1...  --อ่านต่อ--
สรุปผลการสำรวจทบทวนฯ ปี 56-60 สาย 1, สาย 2, สาย 3ดาวน์โหลด>>>> สรุปผลการสำรวจทบทวนฯ ปี 56-60 สาย 1 ดาวน์โหลด>>>> สรุปผลการสำรวจทบทวนฯ ปี 56-60 สาย 2 ดาวน์โหลด>>>> สรุปผลการสำรวจทบทวนฯ ปี 56-60 สาย 3 ...  --อ่านต่อ--
ประชุมปรึกษาหารือพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำ      (12 พ.ค.2560) วันนี้ ที่จังหวัดนครราชสีมา เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา มีการประชุมปรึกษาหารือพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำ โดยมี นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานที่ประชุม ร่วมกับผู้แทนสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะ...  --อ่านต่อ--
การสัมมนาโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการผลิตและการตลาดในการแปรรูปมันสำปะหลังเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม                วันนี้ (3 พ.ค.2560) ที่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา กรมการค้าภายใน กระทรวง     พาณิชย์ จัดการสัมมนาโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการผลิตและการตลาดในการแปรรูปมันสำปะหลังเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เครือข่ายสหกรณ์การเกษตร ก...  --อ่านต่อ--
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา สมาคมได้จัด การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ณ ที่ทำการสมาคมฯ เลขที่ 126 หมู่ 3 ถนนราชสีมา-โชคชัย ก.ม.6 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา       โดยช่วงเช้าคณะบริหาร สมาชิก และเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระ เจริญพุทธมนต์ภาคเช้า จากนั้นลงท...  --อ่านต่อ--
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพยคุณแม่สวงค์ มุ่งงาม   25 เมษายน 2560 เวลา 20:00 น. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพยคุณแม่สวงค์ มุ่งงาม  มารดา คุณสวัสดิ์ คุณจำรุณ มุ่งงาม บ.สวัสดิ์ไพบูลย์การเกษตร กรรมการสมาคมฯณ บ้านหินชะโงก ม.5 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร   ...  --อ่านต่อ--
ประชุมหารือแนวทางในการจัดระเบียบการนำเข้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง      เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 รวมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการจัดระเบียบการนำเข้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง โดยมี นายสมชาติ สร้อยทอง ที่ปรึกษางานการพาณิชย์ภายในประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศุนย์ปฏิบัติการการค้าต่างประเทศ ชั้น 9 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ   ...  --อ่านต่อ--
ประชุมสรุปงาน งานวันมันสำปะหลังโคราช ครั้งที่ 2 วันที่ 24 เมษายน 2560 ประชุมสรุปผลการจัดงานวันมันสำปะหลังโคราช 2017 ณ อาคารเทคโนธานี ชั้น 2 ห้อง 202 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี...  --อ่านต่อ--
ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม และบำเพ็ญกุศล คุณแม่สวงค์ มุ่งงาม                        ด้วย สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้รับทราบข่าวด้วยความอาลัยเป็นอย่างยิ่ง จากการถึงแก่กรรมของ คุณแม่สวงศ์ มุ่งงาม มารดาคุณสวัสดิ์ - คุณจำรุณ มุ่งงาม กรรมการสมาคมฯ  บจก. สวัสดิ์ไพบูลย์การเกษตร ซึ่งคุณแม่ท่านถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 สิริอ...  --อ่านต่อ--
สวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อแดง กล้าหาญ        19 เมษายน 2560 เวลา 19:00 น.ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อแดง กล้าหาญคุณพ่อ คุณนัด กล้าหาญ กรรมการสมาคมฯ บริษัท อุตสาหกรรมแป้งโคราช จำกัดณ บ้านหนองงูเหลือม ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ...  --อ่านต่อ--
การประชุมหารือแก้ไขปัญหาราคามันสำปะหลัง                                     นายสมชาย ศรีตระกูล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ผู้แท่นสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมหารือแก้ไขปัญหาราคามันสำปะหลัง เพื่อเสถียรภาพราคามันสำปะหลังในประเทศ ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 สำหนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์     ...  --อ่านต่อ--
สวดพระอภิธรรมศพ นายนิยม จุฬาเสรีกุล นายกสมาคมผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย   22 มีนาคม 2560 เวลา 19.30 น. ณ วัดหนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายนิยม จุฬาเสรีกุล นายกสมาคมผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย...  --อ่านต่อ--
สมาคมฯ รวมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                  19 ธันวาคม 2559 เวลา 19.00 น. ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร อ.เมือง จ.นครราชสีมา บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...  --อ่านต่อ--
แนวทางบริหารจัดการมันสำปะหลังปี 2559/60                         ดาวน์โหลดเอกสาร>>>>>>...  --อ่านต่อ--
Deluxe News Pro - Copyright 2009,2010 Monev Software LLC

ข่าวกิจกรรมของสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คลิกที่หัวข้อหรือ "อ่านต่อ" เพื่ออ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด
Powered by Allweb Technology.