Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 9 เมษายน 2564

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

2.65 - 2.75

2.25 - 2.40

ปักธงชัย

2.70

2.30

สีคิ้ว

2.60 - 2.85

2.35 - 2.60

หนองบุญมาก

2.50 - 2.70

2.25- 2.40

ครบุรี

2.60

2.30

เสิงสาง

2.60 - 3.05

2.20 - 2.80

พิมาย

2.70

2.50

ด่านขุนทด

2.85

2.45

ขามทะเลสอ

-

-

ชุมพวง

-

-

กำลังการผลิตเฉลี่ย

น้อยกว่า 50%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

4.30 - 4.40

ชลบุรี (อำเภอเมือง) 4.30 - 4.50


 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
7.00- 7.20
  
                        ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 7 เมษายน 2564

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

2.65 - 2.75

2.25 - 2.40

ปักธงชัย

2.70

2.30

สีคิ้ว

2.60 - 2.80

2.35 - 2.55

หนองบุญมาก

2.50 - 2.70

2.25- 2.40

ครบุรี

2.55

2.25

เสิงสาง

2.60 - 3.05

2.20 - 2.80

พิมาย

2.70

2.50

ด่านขุนทด

2.80 - 2.85

2.40 - 2.45

ขามทะเลสอ

-

-

ชุมพวง

-

-

กำลังการผลิตเฉลี่ย

น้อยกว่า 50%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

4.30 - 4.40

ชลบุรี (อำเภอเมือง) 4.30 - 4.50


 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
7.00- 7.20
  
                        ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 2 เมษายน 2564

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

  2.65 - 2.75

2.25 - 2.40

ปักธงชัย

2.65

2.25

สีคิ้ว

2.60 - 2.80

2.35 - 2.55

หนองบุญมาก

2.50 - 2.70

2.25- 2.40

ครบุรี

2.55

2.25

เสิงสาง

2.60 - 3.05

2.20 - 2.80

พิมาย

2.70

2.50

ด่านขุนทด

2.85

2.45

ขามทะเลสอ

3.00

2.50

ชุมพวง

-

-

กำลังการผลิตเฉลี่ย

54%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

4.30

ชลบุรี (อำเภอเมือง) 4.30 - 4.50


 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
7.00- 7.20
  
                        ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 31 มีนาคม 2564

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

  2.65 - 2.75

2.25 - 2.40

ปักธงชัย

2.65

2.25

สีคิ้ว

2.60 - 2.80

2.35 - 2.55

หนองบุญมาก

2.50 - 2.70

2.25- 2.40

ครบุรี

2.55

2.25

เสิงสาง

2.55 - 3.05

2.15 - 2.80

พิมาย

2.75

2.55

ด่านขุนทด

2.75 - 2.80

2.35 - 2.40

ขามทะเลสอ

3.00

2.50

ชุมพวง

2.55

2.30

กำลังการผลิตเฉลี่ย

56%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

4.30

ชลบุรี (อำเภอเมือง) 4.30 - 4.50


 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
7.00- 7.20
  
                        ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 29 มีนาคม 2564

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

เมือง

  2.65 - 2.75

2.25 - 2.40

ปักธงชัย

2.65

2.25

สีคิ้ว

2.60 - 2.70

2.35 - 2.40

หนองบุญมาก

2.50 - 2.70

2.25- 2.40

ครบุรี

2.50

2.20

เสิงสาง

2.55 - 3.05

2.15 - 2.80

พิมาย

2.70

2.45

ด่านขุนทด

2.80

2.40

ขามทะเลสอ

3.00

2.50

ชุมพวง

2.55

2.30

กำลังการผลิตเฉลี่ย

56%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

4.30

ชลบุรี (อำเภอเมือง) 4.30 - 4.50


 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
7.00- 7.20
  
                        ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือPowered by Allweb Technology.