Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 8 ธันวาคม 2564

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

 
อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

 เมือง

2.75 - 3.00

2.35 - 2.60

 ปักธงชัย

2.95

2.55

 สีคิ้ว

2.95 - 3.10

2.70 - 2.85

 หนองบุญมาก

2.65 - 2.80

2.35 - 2.50

 ครบุรี

2.75

2.45

 เสิงสาง

2.85 - 3.00

2.45 - 2.75

 พิมาย

2.90

2.65

 ด่านขุนทด

2.95 - 3.00

2.55 - 2.60

 ขามทะเลสอ

2.90

2.50

 ชุมพวง

2.75

2.50

 กำลังการผลิตเฉลี่ย

78%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

 นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

4.50 - 4.60

 ชลบุรี (อำเภอเมือง)

 4.50 - 5.00 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
7.80 - 7.95
  
                        ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 6 ธันวาคม 2564

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

 
อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

 เมือง

2.85 - 3.00

2.45 - 2.60

 ปักธงชัย

2.95

2.55

 สีคิ้ว

2.95 - 3.10

2.70 - 2.85

 หนองบุญมาก

2.65 - 2.85

2.40 - 2.55

 ครบุรี

2.75

2.45

 เสิงสาง

2.90 - 3.10

2.50 - 2.80

 พิมาย

2.90

2.65

 ด่านขุนทด

2.95 - 3.05

2.55 - 2.65

 ขามทะเลสอ

2.90

2.50

 ชุมพวง

2.80

2.55

 กำลังการผลิตเฉลี่ย

81%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

 นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

4.50 - 4.60

 ชลบุรี (อำเภอเมือง)

 4.50 - 5.00 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
7.70- 7.95
  
                        ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 3 ธันวาคม 2564

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

 
อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

 เมือง

2.85 - 3.00

2.45 - 2.60

 ปักธงชัย

2.95

2.55

 สีคิ้ว

2.95 - 3.10

2.70 - 2.85

 หนองบุญมาก

2.80 - 3.00

2.50 - 2.70

 ครบุรี

2.80

2.50

 เสิงสาง

3.30 - 3.25

2.60 - 2.95

 พิมาย

2.95

2.70

 ด่านขุนทด

2.95 - 3.05

2.55 - 2.65

 ขามทะเลสอ

3.10

2.70

 ชุมพวง

2.80

2.55

 กำลังการผลิตเฉลี่ย

79%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

 นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

4.60

 ชลบุรี (อำเภอเมือง)

 4.50 - 5.00 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
7.70- 7.85
  
                        ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 1 ธันวาคม 2564

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

 
อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

 เมือง

2.95 - 3.00

2.55 - 2.60

 ปักธงชัย

2.95

2.55

 สีคิ้ว

2.95 - 3.10

2.70 - 2.85

 หนองบุญมาก

2.85 - 3.10

2.55 - 2.80

 ครบุรี

2.85

2.55

 เสิงสาง

3.30 - 3.30

2.60 - 3.00

 พิมาย

2.95

2.70

 ด่านขุนทด

2.95 - 3.00

2.55 - 2.60

 ขามทะเลสอ

3.15

2.75

 ชุมพวง

2.85

2.60

 กำลังการผลิตเฉลี่ย

71%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

 นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

4.60

 ชลบุรี (อำเภอเมือง)

 4.50 - 5.00 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
7.70- 7.85
  
                        ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

 
อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

 เมือง

2.90 - 3.00

2.50 - 2.60

 ปักธงชัย

2.95

2.55

 สีคิ้ว

2.95 - 3.10

2.70 - 2.85

 หนองบุญมาก

2.85 - 3.10

2.55 - 2.80

 ครบุรี

2.80

2.50

 เสิงสาง

2.95 - 3.30

2.55 - 3.00

 พิมาย

2.95

2.70

 ด่านขุนทด

2.90 - 3.00

2.50 - 2.60

 ขามทะเลสอ

3.05

2.65

 ชุมพวง

2.85

2.60

 กำลังการผลิตเฉลี่ย

 61%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

 นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

4.50 - 4.60

 ชลบุรี (อำเภอเมือง)

 4.50 - 5.00 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
7.50- 7.70
  
                        ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Powered by Allweb Technology.