Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

 
อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

 เมือง

2.65 - 2.75

2.30 - 2.40

 ปักธงชัย

2.75

2.35

 สีคิ้ว

2.70 - 2.80

 2.45 - 2.55

 หนองบุญมาก

2.65 - 2.75

2.35 - 2.45

 ครบุรี

2.60

2.30

 เสิงสาง

2.65 - 3.10

2.25 - 2.85

 พิมาย

2.70

2.45

 ด่านขุนทด

2.80 - 2.85

2.40 - 2.45

 ขามทะเลสอ

3.00

2.50

 ชุมพวง

2.60

2.35

 กำลังการผลิตเฉลี่ย

60%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

 นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

4.50

 ชลบุรี (อำเภอเมือง)  4.50


 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
7.40- 7.60
  
                        ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 21 กรกฎาคม 2564

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

 
อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

 เมือง

2.65 - 2.75

2.30 - 2.40

 ปักธงชัย

2.75

2.35

 สีคิ้ว

2.70 - 2.80

 2.45 - 2.55

 หนองบุญมาก

2.65 - 2.75

2.35 - 2.45

 ครบุรี

2.60

2.30

 เสิงสาง

2.65 - 3.10

2.25 - 2.85

 พิมาย

2.65

2.40

 ด่านขุนทด

2.80 - 2.85

2.40 - 2.45

 ขามทะเลสอ

3.00

2.50

 ชุมพวง

2.60

2.35

 กำลังการผลิตเฉลี่ย

60%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

 นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

4.50

 ชลบุรี (อำเภอเมือง)  4.50


 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
7.40- 7.60
  
                        ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

 
อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

 เมือง

2.65 - 2.75

2.30 - 2.40

 ปักธงชัย

2.75

2.35

 สีคิ้ว

2.70 - 2.80

 2.45 - 2.55

 หนองบุญมาก

2.65 - 2.75

2.35 - 2.45

 ครบุรี

2.60

2.30

 เสิงสาง

2.65 - 3.05

2.25 - 2.80

 พิมาย

2.75

2.50

 ด่านขุนทด

2.80 - 2.85

2.40 - 2.45

 ขามทะเลสอ

3.00

2.50

 ชุมพวง

2.60

2.35

 กำลังการผลิตเฉลี่ย

59%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

 นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

4.50

 ชลบุรี (อำเภอเมือง)  4.50


 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
7.40- 7.60
  
                        ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

 
อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา(บาท/กก.)

 เมือง

2.65 - 2.75

2.30 - 2.40

 ปักธงชัย

2.75

2.35

 สีคิ้ว

2.70 - 2.80

 2.45 - 2.55

 หนองบุญมาก

2.65 - 2.75

2.35 - 2.45

 ครบุรี

2.60

2.30

 เสิงสาง

2.65 - 3.05

2.25 - 2.80

 พิมาย

2.75

2.50

 ด่านขุนทด

2.80 - 2.85

2.40 - 2.45

 ขามทะเลสอ

3.00

2.50

 ชุมพวง

2.60

2.35

 กำลังการผลิตเฉลี่ย

น้อยกว่า 50%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

 นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

4.50

 ชลบุรี (อำเภอเมือง)  4.50


 

ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
7.40- 7.60
  
                        ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือPowered by Allweb Technology.