Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

748720
วันนี้44
เมื่อวานนี้92
สัปดาห์นี้765
เดือนนี้44
ทั้งหมด748720

ข่าวสมาคมฯ

กิจกรรมสานสัมพันธ์สมาชิก “กอล์ฟ NETTA CUP” ครั้งที่ 2...    เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 สมาคมฯ โดย คุณธีระ เอื้ออภิธร นายกสมาคมฯ คุณอาคม ธัญญสนธิ ประธานอนุกรรมการกิจกรรมพิเศษ คุณอิทธิพล จีระประพันธุ์กุล รองเลขาธิการ และคณะทำงาน ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ส...  --อ่านต่อ--
โครงการส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังคุณภาพ ปรับปรุงดินสำหรับการปลูกมันสำปะหลังโดยใช้ของเหลือจากอุตสาหก...  วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม C2-124 อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จังหวัดนครราชสีมา นายธีระ เอื้ออภิธร นายกสมาคมฯ ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมการ...  --อ่านต่อ--
ร่วมงาน Cassava Field Day ณ สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง...    เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายธีระ เอื้ออภิธร นายกสมาคมฯ และคณะร่วมงาน Cassava Field Day ณ สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีผู้แทนหน่วยงานภาค...  --อ่านต่อ--
Deluxe News Pro - Copyright 2009,2010 Monev Software LLC

ข่าวทั่วไป

สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง เปิดตัว 3 สายพันธุ์ใหม่ ต้า...   สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง เปิดตัว 3 สายพันธุ์ใหม่ ต้านไวรัสใบด่าง เล็งชงรัฐบาลใช้งบปีละ 300 ล้าน ติดต่อกัน 7 ปี กำจัดโรคให้สิ้นซาก เอกชน เฮ เชียร์ปลูกทั่วประเทศ รับดีมานด์จีนโตแรง หวังทดแทนนำเข้าวัตถุดิบปีละ 10 ล้านตัน เสริมความมั่นคง...  --อ่านต่อ--
ทั้ง 4 สมาคมแป้งมันสำปะหลัง พร้อมหน่วยงานภาครัฐเตร...https://www.youtube.com/watch?v=2R-GbHWaNDY ทั้ง 4 สมาคมแป้งมันสำปะหลัง พร้อมหน่วยงานภาครัฐเตรียมแถลงข้อมูลการผลิตและผลกระทบจากโรคใบด่าง นี่กำลังเป็นปัญหาที่กระทบต่ออุตสาหกรรมแปรรูปมันสำปะหลัง ที่มีมูลค่าการส่งออกปีละกว่า 1 แสนล้านบาท จับตารอบทิศวิเ...  --อ่านต่อ--
“โรคใบด่าง” มันสำปะหลัง ระบาดหนัก 3 ล้านไร่...  แม้ว่าปีนี้จะเป็นปีทองของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เพราะขายได้ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 4 บาท เกษตรกรหันมาปลูกกันมากขึ้น แต่ตอนนี้กลับเจอปัญหาสำคัญคือ โรคใบด่างมันสำปะหลัง ทำให้ผลผลิตเสียหาย ล่าสุด ข้อมูลจากทั้ง 4 สมาคมมันสำปะหลัง ออกมาโต้แย้ง...  --อ่านต่อ--
Deluxe News Pro - Copyright 2009,2010 Monev Software LLC

ประชาสัมพันธ์ โครงการชดเชยดอกเบี้ยเก็บสต็อกมันสำปะหลัง

 

 

เรียน ท่านสมาชิก

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นายธีระ เอื้ออภิธร นายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Zoom คณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต๊อกมันสำปะหลัง โดย อธิบดีกรมการค้าภายใน (นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม) เป็นประธานที่ประชุม

สรุปมติที่ประชุม (เบื้องต้น) ดังนี้.-

ที่ประชุมได้เห็นชอบหลักเกณฑ์ฯ โดยกำหนดให้ผู้ประสงค์เข้าโครงการฯ
ระยะเวลาสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถยื่นความประสงค์กับธนาคารผู้ให้กู้ ภายในวันที่ 19 พ.ย. 64 และธนาคารกลั่นกรองส่งให้กรมภายในวันที่ 26 พ.ย. 64
คณะอนุฯ จะพิจารณาจัดสรรวงเงินภายในวันที่ 30 พ.ย. 64

ตั๋วหรือสัญญาเงินกู้ที่นำเข้าโครงการได้ ดังนี้
1. ออกหรือเบิกเงินกู้ก่อน 1 ธค.64 และต้องมีวันครบกำหนดชำระตั้งแต่ 30 มค.65 เป็นต้นไป
2. ออกหรือเบิกเงินกู้ระหว่าง 1 ธค.64 - 30 เมย.65 และมีระยะเวลาครบกำหนดชำระคืน 60-180 วัน

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ได้แก่ ลานมัน โรงแป้ง โรงงานเอทานอล โดยมีเอกสารดังนี้
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (กรณีนิติบุคคล)
- มีใบทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 (กรณีบุคคลธรรมดา)
- มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)
* กรณีโรงงานเอทานอลต้องได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ค้าน้ำมันจากกรมธุรกิจพลังงานและได้รับอนุญาตให้จำหน่ายสุราสามทับจากกรมสรรพสามิต

ระยะเวลาการรับซื้อมันสำปะหลัง/มันเส้น ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 64 - 30 เม.ย. 65
โรงแป้งโมดิฟายด์เข้าโครงการได้ ให้ใช้ราคาแป้งดิบในการคำนวณ โดยใช้ราคาที่กรมเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับ ปี 63/64

ระยะเวลาเก็บสต๊อก 1 ธค.64 - 31 ตค.65
*หลักเกณฑ์การตรวจสต๊อกเหมือนเดิม (ครั้งที่ 1 สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ธ.ค.64) และตรวจทุกเดือน

เก็บสต๊อกในรูปมันเส้น/แป้งมัน
กรณีโรงงานเอทานอลให้ตรวจสต๊อกมันเส้น

คาดว่าภายในสัปดาห์หน้า กรมการค้าภายใน เตรียมเร่งออกประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ย ในการเก็บสต๊อกมันสาปะหลัง (โครงการใหม่) จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่

1. ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวทางปฏิบัติการดำเนินโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสาปะหลัง ปี 2564/65

2. ประกาศรับสมัครผู้มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง ปี 2564/65

ทั้งนี้ เมื่อสมาคมฯ ได้รับประกาศทั้ง 2 ฉบับ แล้ว จะรีบดำเนินการแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบ ในระหว่างนี้ ขอให้ท่านได้จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ดังเช่นที่เคยปฏิบัติในปีที่ผ่านมา

ขอบคุณครับ

ราคาแป้งมันสำปะหลัง

                                     อ่านทั้งหมด

     

        
Powered by Allweb Technology.