Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

748717
วันนี้41
เมื่อวานนี้92
สัปดาห์นี้762
เดือนนี้41
ทั้งหมด748717

ข่าวสมาคมฯ

กิจกรรมสานสัมพันธ์สมาชิก “กอล์ฟ NETTA CUP” ครั้งที่ 2...    เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 สมาคมฯ โดย คุณธีระ เอื้ออภิธร นายกสมาคมฯ คุณอาคม ธัญญสนธิ ประธานอนุกรรมการกิจกรรมพิเศษ คุณอิทธิพล จีระประพันธุ์กุล รองเลขาธิการ และคณะทำงาน ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ส...  --อ่านต่อ--
โครงการส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังคุณภาพ ปรับปรุงดินสำหรับการปลูกมันสำปะหลังโดยใช้ของเหลือจากอุตสาหก...  วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม C2-124 อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จังหวัดนครราชสีมา นายธีระ เอื้ออภิธร นายกสมาคมฯ ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมการ...  --อ่านต่อ--
ร่วมงาน Cassava Field Day ณ สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง...    เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายธีระ เอื้ออภิธร นายกสมาคมฯ และคณะร่วมงาน Cassava Field Day ณ สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีผู้แทนหน่วยงานภาค...  --อ่านต่อ--
Deluxe News Pro - Copyright 2009,2010 Monev Software LLC

ข่าวทั่วไป

สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง เปิดตัว 3 สายพันธุ์ใหม่ ต้า...   สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง เปิดตัว 3 สายพันธุ์ใหม่ ต้านไวรัสใบด่าง เล็งชงรัฐบาลใช้งบปีละ 300 ล้าน ติดต่อกัน 7 ปี กำจัดโรคให้สิ้นซาก เอกชน เฮ เชียร์ปลูกทั่วประเทศ รับดีมานด์จีนโตแรง หวังทดแทนนำเข้าวัตถุดิบปีละ 10 ล้านตัน เสริมความมั่นคง...  --อ่านต่อ--
ทั้ง 4 สมาคมแป้งมันสำปะหลัง พร้อมหน่วยงานภาครัฐเตร...https://www.youtube.com/watch?v=2R-GbHWaNDY ทั้ง 4 สมาคมแป้งมันสำปะหลัง พร้อมหน่วยงานภาครัฐเตรียมแถลงข้อมูลการผลิตและผลกระทบจากโรคใบด่าง นี่กำลังเป็นปัญหาที่กระทบต่ออุตสาหกรรมแปรรูปมันสำปะหลัง ที่มีมูลค่าการส่งออกปีละกว่า 1 แสนล้านบาท จับตารอบทิศวิเ...  --อ่านต่อ--
“โรคใบด่าง” มันสำปะหลัง ระบาดหนัก 3 ล้านไร่...  แม้ว่าปีนี้จะเป็นปีทองของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เพราะขายได้ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 4 บาท เกษตรกรหันมาปลูกกันมากขึ้น แต่ตอนนี้กลับเจอปัญหาสำคัญคือ โรคใบด่างมันสำปะหลัง ทำให้ผลผลิตเสียหาย ล่าสุด ข้อมูลจากทั้ง 4 สมาคมมันสำปะหลัง ออกมาโต้แย้ง...  --อ่านต่อ--
Deluxe News Pro - Copyright 2009,2010 Monev Software LLC

ระดมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก่อนการดำเนินโครงการปรับปรุงดินสำหรับการปลูกมันสำปะหลัง

>>> วันที่ 20 ธ.ค.2564 เวลา 13:00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ (ชั้น 2) อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นายภาสกร สุรมูล เลขาธิการสมาคมฯ เป็นตัวแทนนายกสมาคมฯ (นายธีระ เอื้ออภิธร) พร้อมด้วย นายสมชาย ศรีตระกูล ที่ปรึกษาสมาคมฯ ประธานอนุกรรมการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังไทยอย่างยั่งยืน และคณะอนุกรรมการ ตัวแทนสมาชิกผู้ประกอบการโรงแป้งที่เข้าร่วมโครงการฯ และผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าร่วมประชุมกับทีมคณะนักวิจัย มทส. ประกอบด้วย1. รศ.ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี)
2. ศ.ดร.หนึ่ง เตียอำรุง (คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
3. รศ.ดร.พรรณลดา ติตตะบุตร (หัวหน้าสถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
4. ศ.ดร.นันทกร บุญเกิด
5. ผศ.ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ (ที่ปรึกษาโครงการสมาคมฯ)

>>ที่ประชุมได้ระดมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก่อนการดำเนินโครงการปรับปรุงดินสำหรับการปลูกมันสำปะหลังโดยใช้ของเหลือจากอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง ได้แก่ เปลือกดิน ตะกอนไบโอแก๊ส ซึ่งจะต้องเก็บตัวอย่างเพื่อนำไปวิเคราะห์ก่อนนำไปใช้ปรับปรุงดินให้กับเกษตรกรเครือข่ายของแต่ละโรงงาน โดยทางสมาคมฯ ต้องการที่จะนำของเหลือจากโรงงานที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ โดยอาศัยผลงานวิจัยเทคโนโลยีของ มทส. เพื่อใช้ระยะเวลาที่สั้นที่สุด เกษตรกรมีความสะดวกในการนำไปใช้ปรับปรุงดินและเพิ่มผลผลิตอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความสอดคล้องและไม่ขัดต่อกฎหมายด้านอุตสาหกรรม โครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และสมาชิกแต่ละราย นอกจากนี้ทางสมาคมฯ ยังฝาก มทส. ในการช่วยเหลือเกษตรกรเรื่องการผลิตต้นพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดปลอดโรค การพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรทดแทนแรงงานในอนาคต ซึ่งทาง มทส.ยินดีรับฟังโจทย์จากทางสมาคมฯ เพื่อนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ที่มีอยู่ไปสู่ภาคปฎิบัติเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังอย่างยั่งยืนต่อไป
 
 
 
 
 

ราคาแป้งมันสำปะหลัง

                                     อ่านทั้งหมด

     

        
Powered by Allweb Technology.