Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

711274
วันนี้180
เมื่อวานนี้194
สัปดาห์นี้180
เดือนนี้3884
ทั้งหมด711274

ข่าวสมาคมฯ

ประกาศ กกร. ปี 2565... ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกาศ กกร. ปี 2565 >>>>...  --อ่านต่อ--
ด่วน!!.ขอเชิญร่วมประชุม การจัดส่งรายงานประจำปี พ.ศ.2564 ตามแบบ สก.3...            สืบเนื่องจาก ยังมีสมาชิกผู้ประกอบการจำนวนหลายราย ยังไม่เข้าใจข้อกฎหมาย และยังไม่ได้ดำเนินการยื่นแบบ สก.3 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา  (มีลิงค์ประชุมด้านล่าง >>>>>...  --อ่านต่อ--
Deluxe News Pro - Copyright 2009,2010 Monev Software LLC

ข่าวทั่วไป

“จุรินทร์”เผย 3 ฝ่าย นัดประชุมร่วม ถกแก้ปมราคาอาหา... “จุรินทร์”เผย 3 ฝ่าย รัฐ เกษตรกร ผู้ประกอบการ นัดประชุม 23 มี.ค.นี้ หาทางออกผลกระทบราคาอาหารสัตว์ ยึดหลักทุกฝ่ายอยู่ได้ หลังต้นทุนวัตถุดิบพุ่ง ทั้งข้าวโพดและข้าวสาลี เตรียมเคลียร์ปมมาตรการ 3 ต่อ 1 จะเอายังไง ก่อนชงคณะกรรมการที่ดูแลไฟเขียว และเข้า ค...  --อ่านต่อ--
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย บอยคอต ลาประชุมผ่อนปรนมา...        นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ส่งหนังสือด่วนที่สุด เลขที่ สผ. 0352 / 2565 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2565 เรื่อง แจ้งลาประชุมหารือเพื่อแก้ไขและผ่อนคลายปัญหาราคาสินค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ถึง อธิบดีกรมการค้าภายใน ตามที่ กร...  --อ่านต่อ--
Deluxe News Pro - Copyright 2009,2010 Monev Software LLC

ระดมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก่อนการดำเนินโครงการปรับปรุงดินสำหรับการปลูกมันสำปะหลัง

>>> วันที่ 20 ธ.ค.2564 เวลา 13:00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ (ชั้น 2) อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นายภาสกร สุรมูล เลขาธิการสมาคมฯ เป็นตัวแทนนายกสมาคมฯ (นายธีระ เอื้ออภิธร) พร้อมด้วย นายสมชาย ศรีตระกูล ที่ปรึกษาสมาคมฯ ประธานอนุกรรมการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังไทยอย่างยั่งยืน และคณะอนุกรรมการ ตัวแทนสมาชิกผู้ประกอบการโรงแป้งที่เข้าร่วมโครงการฯ และผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าร่วมประชุมกับทีมคณะนักวิจัย มทส. ประกอบด้วย1. รศ.ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี)
2. ศ.ดร.หนึ่ง เตียอำรุง (คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
3. รศ.ดร.พรรณลดา ติตตะบุตร (หัวหน้าสถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
4. ศ.ดร.นันทกร บุญเกิด
5. ผศ.ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ (ที่ปรึกษาโครงการสมาคมฯ)

>>ที่ประชุมได้ระดมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก่อนการดำเนินโครงการปรับปรุงดินสำหรับการปลูกมันสำปะหลังโดยใช้ของเหลือจากอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง ได้แก่ เปลือกดิน ตะกอนไบโอแก๊ส ซึ่งจะต้องเก็บตัวอย่างเพื่อนำไปวิเคราะห์ก่อนนำไปใช้ปรับปรุงดินให้กับเกษตรกรเครือข่ายของแต่ละโรงงาน โดยทางสมาคมฯ ต้องการที่จะนำของเหลือจากโรงงานที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ โดยอาศัยผลงานวิจัยเทคโนโลยีของ มทส. เพื่อใช้ระยะเวลาที่สั้นที่สุด เกษตรกรมีความสะดวกในการนำไปใช้ปรับปรุงดินและเพิ่มผลผลิตอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความสอดคล้องและไม่ขัดต่อกฎหมายด้านอุตสาหกรรม โครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และสมาชิกแต่ละราย นอกจากนี้ทางสมาคมฯ ยังฝาก มทส. ในการช่วยเหลือเกษตรกรเรื่องการผลิตต้นพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดปลอดโรค การพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรทดแทนแรงงานในอนาคต ซึ่งทาง มทส.ยินดีรับฟังโจทย์จากทางสมาคมฯ เพื่อนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ที่มีอยู่ไปสู่ภาคปฎิบัติเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังอย่างยั่งยืนต่อไป
 
 
 
 
 

ราคาแป้งมันสำปะหลัง

                                     อ่านทั้งหมด

     

        
Powered by Allweb Technology.