Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

697687
วันนี้112
เมื่อวานนี้135
สัปดาห์นี้247
เดือนนี้1996
ทั้งหมด697687

ข่าวสมาคมฯ

ประกาศ กกร. ปี 2565... ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกาศ กกร. ปี 2565 >>>>...  --อ่านต่อ--
ด่วน!!.ขอเชิญร่วมประชุม การจัดส่งรายงานประจำปี พ.ศ.2564 ตามแบบ สก.3...            สืบเนื่องจาก ยังมีสมาชิกผู้ประกอบการจำนวนหลายราย ยังไม่เข้าใจข้อกฎหมาย และยังไม่ได้ดำเนินการยื่นแบบ สก.3 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา  (มีลิงค์ประชุมด้านล่าง >>>>>...  --อ่านต่อ--
Deluxe News Pro - Copyright 2009,2010 Monev Software LLC

ข่าวทั่วไป

“จุรินทร์”เผย 3 ฝ่าย นัดประชุมร่วม ถกแก้ปมราคาอาหา... “จุรินทร์”เผย 3 ฝ่าย รัฐ เกษตรกร ผู้ประกอบการ นัดประชุม 23 มี.ค.นี้ หาทางออกผลกระทบราคาอาหารสัตว์ ยึดหลักทุกฝ่ายอยู่ได้ หลังต้นทุนวัตถุดิบพุ่ง ทั้งข้าวโพดและข้าวสาลี เตรียมเคลียร์ปมมาตรการ 3 ต่อ 1 จะเอายังไง ก่อนชงคณะกรรมการที่ดูแลไฟเขียว และเข้า ค...  --อ่านต่อ--
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย บอยคอต ลาประชุมผ่อนปรนมา...        นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ส่งหนังสือด่วนที่สุด เลขที่ สผ. 0352 / 2565 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2565 เรื่อง แจ้งลาประชุมหารือเพื่อแก้ไขและผ่อนคลายปัญหาราคาสินค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ถึง อธิบดีกรมการค้าภายใน ตามที่ กร...  --อ่านต่อ--
Deluxe News Pro - Copyright 2009,2010 Monev Software LLC

“เกษตรแปลงใหญ่ มันสำปะหลังอัจฉริยะ : SWI Model”

           เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น.-12.00 น. ณ แปลงเรียนรู้ NIA บ้านหนองแหน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายธีระ เอื้ออภิธร อุปนายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับมอบหมายจาก นายสมบูรณ์ วัฒนวานิชย์กุล นายกสมาคมฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดงาน “เกษตรแปลงใหญ่ มันสำปะหลังอัจฉริยะ : SWI Model” จัดโดย บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด ผู้เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน ประกอบด้วย หัวหน้าเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร ผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการ จากกรมวิชาการเกษตร ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตร ผู้บริหารโรงแป้งสมาชิกสมาคมฯ ในจังหวัดนครราชสีมา ผู้ประกอบการภาคเอกชน ผู้แทนหอการค้าจังหวัด ผู้ประกอบการโรงแป้งในพื้นที่จังหวัดต่างๆ กลุ่มคลัสเตอร์มันโคราช เครือข่ายเกษตรกรแปลงใหญ่จังหวัดนครราชสีมา โดย นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พบปะเกษตรกร และเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ บูทแสดงนิทรรศการนวตกรรมเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตภายในงาน
นางธิดารัตน์ รอดอนันต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด กล่าวรายงานว่าสืบเนื่องจากทางบริษัทฯ ได้รับงบสนับสนุนจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เพื่อจัดทำโครงการ “SWI Model รูปแบบการบริหารจัดการเกษตรแปลงใหญ่แบบแม่นยำสูงและยั่งยืน สำหรับมันสำปะหลัง” โดยได้บูรณาการกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กรมวิชาการเกษตร และผู้ประกอบการภาคเอกชน ในการนำผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังมาจัดทำแปลงเรียนรู้ ให้เป็นต้นแบบการบริหารจัดการเกษตรแปลงใหญ่แบบอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง บนพื้นที่รวม 150 ไร่ ณ บ้านหนองแหน หมู่ 5 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมา บัดนี้ กิจกรรมต่างๆ ในโครงการได้สำเร็จเรียบร้อยตามแผนงาน เพื่อเป็นการขยายผลการนำนวัตกรรมต่างๆ ไปสู่เครือข่ายและผู้สนใจ จึงได้จัดงาน “เกษตรแปลงใหญ่ มันสำปะหลังอัจฉริยะ : SWI Model ” ขึ้นในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
       1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ ในเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การใช้อากาศยานไร้คนขับ การให้น้ำหยดแบบกึ่งอัตโนมัติ การใช้พลังงานทางเลือกโซล่าเซลล์ และการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร โดยยังคงยึดกรอบ 5 เทคโนโลยีพื้นฐานเดิมของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ การใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ การจัดการดิน การให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ การจัดน้ำ และการอารักขาพืช
       2. นำเสนอผลที่ได้รับจากโครงการ ข้อจำกัดการเลือกใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้สนใจ สามารถเลือกและปรับใช้ให้เหมาะสม
นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดที่ปลูกมันสำปะหลังมากที่สุดในประเทศไทย โดยมีเนื้อที่เพาะปลูกประมาณ 2 ล้านไร่ มีเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังกว่า 73,000 ราย ผลิตหัวมันสำปะหลังออกสู่ตลาดปีละประมาณ 8 ล้านตัน ประกอบกับมีโรงแป้ง 23 โรง ลานมันประมาณ 120 แห่ง ถือได้ว่าเป็นแหล่งอุตสาหกรรมมันสำปะหลังอันดับหนึ่งของประเทศ
ตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมา จากปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำของตลาดต่างประเทศคู่ค้าของไทย และกลไกตลาดโลกที่กดดันให้ราคามันสำปะหลังตกต่ำ ทำให้พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังต่างก็ได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อย ซึ่งวิกฤตินี้ใช้เวลาปรับตัวของกลไกตลาดนานพอสมควร กว่าที่ราคาตลาดจะฟื้นกลับสู่ระดับปัจจุบัน จากวิกฤติดังกล่าว จะเห็นว่าการปรับแก้ปัจจัยภายนอก หรือกลไกตลาด เป็นเรื่องที่ยากมากและใช้ระยะเวลานาน ซึ่งเกษตรกรไม่ควรรอคอย หรือพึ่งพาปัจจัยภายนอกมากเกินไป ดังนั้น การให้ความสำคัญกับการผลิตให้มีต้นทุนต่อหน่วยต่ำที่สุด จึงจำเป็นอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในภาวะวิกฤติราคา และมีรายได้สูงเมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ
ภาครัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างก็ได้พยายามช่วยเหลือการปรับตัวของพี่น้องเกษตรกร ด้วยโครงการต่างๆ มากมาย ผ่านกิจกรรมของการรวมกันเป็นกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ การส่งเสริมการปรับใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมมุ่งสู่นโยบาย Thailand 4.0 การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้วยเครื่องจักรกล ทดแทนแรงงาน และการบูรณาการกับเครือข่ายภาคเอกชน ผ่านนโยบายประชารัฐ เป็นต้น
โครงการ “เกษตรแปลงใหญ่ มันสำปะหลังอัจฉริยะ : SWI Model” ที่จัดขึ้นในวันนี้ ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างต้นแบบที่ดีที่ภาคเอกชนและภาครัฐ ได้ร่วมมือกันบูรณาการเอาผลงานวิจัยต่าง ๆ ลงสู่แปลงเรียนรู้ในเชิงปฏิบัติจริง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ และตามยุทธศาสตร์มันสำปะหลังจังหวัดนครราชสีมา หรือ Korat Tapioca Model ซึ่งงานนี้ถือเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดได้เป็นอย่างดี ในการปรับใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ สู่พี่น้องเกษตรกรเครือข่ายในวันนี้ และขอขอบคุณภาคีความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้

    

    

    

    

    

  

ราคาแป้งมันสำปะหลัง

                                     อ่านทั้งหมด

     

        
Powered by Allweb Technology.