Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566


ราคารับซื้อหัวมันสด
ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

 
อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา (บาท/กก.)

 เมือง

3.40 - 3.50

3.00 - 3.10

 ปักธงชัย

3.40

3.00

 สีคิ้ว

3.35 - 3.50

3.10 - 3.25

 หนองบุญมาก

3.35 - 3.55

3.10 - 3.25

 ครบุรี

3.35

3.05

เสิงสาง

3.33 - 3.75

2.93 - 3.45

 พิมาย

3.55

3.30

 ด่านขุนทด

3.55 3.05

 ขามทะเลสอ

3.70

3.30

 ชุมพวง

3.40

3.15

 กำลังการผลิตเฉลี่ย

61%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

 นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

5.60 - 5.80

 ชลบุรี (อำเภอเมือง)

5.80 - 6.00ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
8.10 - 8.40
  
                                 ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566


ราคารับซื้อหัวมันสด
ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

 
อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา (บาท/กก.)

 เมือง

3.40 - 3.45

3.00 - 3.05

 ปักธงชัย

3.35

2.95

 สีคิ้ว

3.35 - 3.50

3.10 - 3.25

 หนองบุญมาก

3.35 - 3.55

3.10 - 3.25

 ครบุรี

3.30

3.00

เสิงสาง

3.33 - 3.75

2.93 - 3.45

 พิมาย

3.50

3.25

 ด่านขุนทด

3.55 3.05

 ขามทะเลสอ

3.70

3.30

 ชุมพวง

3.40

3.15

 กำลังการผลิตเฉลี่ย

63%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

 นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

5.60 - 5.80

 ชลบุรี (อำเภอเมือง)

5.80 - 6.00ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
8.10 - 8.40
  
                                 ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566


ราคารับซื้อหัวมันสด
ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

 
อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา (บาท/กก.)

 เมือง

3.40 - 3.45

3.00 - 3.05

 ปักธงชัย

3.35

2.95

 สีคิ้ว

3.35 - 3.50

3.10 - 3.25

 หนองบุญมาก

3.35 - 3.55

3.10 - 3.25

 ครบุรี

3.30

3.00

เสิงสาง

3.33 - 3.70

2.93 - 3.40

 พิมาย

3.50

3.25

 ด่านขุนทด

3.55 3.05

 ขามทะเลสอ

3.70

3.30

 ชุมพวง

3.40

3.15

 กำลังการผลิตเฉลี่ย

59%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

 นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

5.60 - 5.80

 ชลบุรี (อำเภอเมือง)

5.80 - 6.00ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
8.10 - 8.40
  
                                 ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566


ราคารับซื้อหัวมันสด
ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

 
อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา (บาท/กก.)

 เมือง

3.35 - 3.45

2.95 - 3.05

 ปักธงชัย

3.35

2.95

 สีคิ้ว

3.35 - 3.40

3.10 - 3.15

 หนองบุญมาก

3.35 - 3.50

3.05 - 3.20

 ครบุรี

3.30

3.00

เสิงสาง

3.33 - 3.65

2.93 - 3.35

 พิมาย

3.50

3.25

 ด่านขุนทด

3.50 - 3.55 3.00 - 3.05

 ขามทะเลสอ

3.70

3.30

 ชุมพวง

3.40

3.15

 กำลังการผลิตเฉลี่ย

65%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

 นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

5.60 - 5.80

 ชลบุรี (อำเภอเมือง)

5.80 - 6.00ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
8.10 - 8.40
  
                                 ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 30 มกราคม 2566


ราคารับซื้อหัวมันสด
ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

 
อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา (บาท/กก.)

 เมือง

3.35 - 3.40

2.95 - 3.00

 ปักธงชัย

3.30

2.90

 สีคิ้ว

3.35 - 3.40

3.10 - 3.15

 หนองบุญมาก

3.30 - 3.50

3.00 - 3.20

 ครบุรี

3.30

3.00

เสิงสาง

3.33 - 3.65

2.93 - 3.35

 พิมาย

3.50

3.25

 ด่านขุนทด

3.50 - 3.55 3.00 - 3.05

 ขามทะเลสอ

3.65

3.25

 ชุมพวง

3.40

3.15

 กำลังการผลิตเฉลี่ย

60%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

 นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

5.50 - 5.60

 ชลบุรี (อำเภอเมือง)

5.70 - 6.00ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
8.10 - 8.40
  
                                 ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Powered by Allweb Technology.