Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 3 เมษายน 2567


ราคารับซื้อหัวมันสด
ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา (บาท/กก.)

เมือง

3.40 - 3.65

3.00 - 3.25

ปักธงชัย

3.65

3.25

สีคิ้ว

3.65 - 3.75

3.40 - 3.50

หนองบุญมาก

3.35 - 3.70

3.05 - 3.40

ครบุรี

3.50

3.20

เสิงสาง

3.65 - 3.90

3.25 - 3.55

พิมาย

3.55

3.30

ด่านขุนทด

3.85 - 4.10 3.35 - 3.50

ขามทะเลสอ

3.85

3.35

ชุมพวง

3.65

3.25

บัวใหญ่

3.60

3.35

กำลังการผลิตเฉลี่ย

71%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

3.40ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


7.70 - 7.90
 
ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 1 เมษายน 2567


ราคารับซื้อหัวมันสด
ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา (บาท/กก.)

เมือง

3.40 - 3.65

3.00 - 3.25

ปักธงชัย

3.70

3.30

สีคิ้ว

3.55 - 3.75

3.30 - 3.50

หนองบุญมาก

3.40 - 3.70

3.10 - 3.40

ครบุรี

3.50

3.20

เสิงสาง

3.65 - 3.90

3.25 - 3.55

พิมาย

3.55

3.30

ด่านขุนทด

3.95 - 4.10 3.45 - 3.60

ขามทะเลสอ

3.95

3.45

ชุมพวง

3.65

3.25

บัวใหญ่

3.65

3.40

กำลังการผลิตเฉลี่ย

72%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

3.40ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


7.70 - 8.00
 
ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 29 มีนาคม 2567


ราคารับซื้อหัวมันสด
ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา (บาท/กก.)

เมือง

3.55 - 3.65

3.15 - 3.25

ปักธงชัย

3.70

3.30

สีคิ้ว

3.65 - 3.75

3.40 - 3.50

หนองบุญมาก

3.40 - 3.70

3.10 - 3.40

ครบุรี

3.50

3.20

เสิงสาง

3.65 - 4.00

3.25 - 3.60

พิมาย

3.65

3.40

ด่านขุนทด

3.95 - 4.10 3.45 - 3.60

ขามทะเลสอ

3.95

3.45

ชุมพวง

3.40

3.15

บัวใหญ่

3.70

3.45

กำลังการผลิตเฉลี่ย

82%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

3.40ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


7.80 - 8.10
 
ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 27 มีนาคม 2567


ราคารับซื้อหัวมันสด
ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา (บาท/กก.)

เมือง

3.60 - 3.70

3.20 - 3.30

ปักธงชัย

3.70

3.30

สีคิ้ว

3.65 - 3.75

3.40 - 3.50

หนองบุญมาก

3.45 - 3.70

3.15 - 3.40

ครบุรี

3.50

3.20

เสิงสาง

3.65 - 4.00

3.25 - 3.60

พิมาย

3.70

3.45

ด่านขุนทด

3.85 - 4.10 3.35 - 3.60

ขามทะเลสอ

3.95

3.45

ชุมพวง

3.50

3.25

บัวใหญ่

3.70

3.45

กำลังการผลิตเฉลี่ย

84%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

3.40ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


7.90 - 8.10
 
ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 25 มีนาคม 2567


ราคารับซื้อหัวมันสด
ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา (บาท/กก.)

เมือง

3.60 - 3.70

3.20 - 3.30

ปักธงชัย

3.75

3.35

สีคิ้ว

3.65 - 3.75

3.40 - 3.50

หนองบุญมาก

3.50 - 3.75

3.20 - 3.45

ครบุรี

3.55

3.25

เสิงสาง

3.75 - 4.00

3.35 - 3.60

พิมาย

3.70

3.45

ด่านขุนทด

3.85 - 4.15 3.35 - 3.65

ขามทะเลสอ

4.00

3.50

ชุมพวง

3.55 - 3.70

3.30

บัวใหญ่

3.75

3.50

กำลังการผลิตเฉลี่ย

86%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

3.60ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 


8.00 - 8.10
 
ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Powered by Allweb Technology.