Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 17 มีนาคม 2566


ราคารับซื้อหัวมันสด
ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

 
อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา (บาท/กก.)

 เมือง

3.60 - 3.65

3.20 - 3.25

 ปักธงชัย

3.80

3.50

 สีคิ้ว

3.55 - 3.95

3.30 - 3.45

 หนองบุญมาก

3.45 - 3.70

3.20 - 3.40

 ครบุรี

3.50

3.20

เสิงสาง

3.45 - 4.00

3.05 - 3.70

 พิมาย

3.75

3.50

 ด่านขุนทด

3.85 - 4.00 3.35 - 3.50

 ขามทะเลสอ

4.10

3.70

 ชุมพวง

3.55

3.30

 กำลังการผลิตเฉลี่ย

น้อยกว่า 50%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

 นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

5.90 - 6.00ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
8.60 - 8.90
  
                                 ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 15 มีนาคม 2566


ราคารับซื้อหัวมันสด
ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

 
อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา (บาท/กก.)

 เมือง

3.60 - 3.65

3.20 - 3.25

 ปักธงชัย

3.80

3.50

 สีคิ้ว

3.55 - 3.95

3.30 - 3.45

 หนองบุญมาก

3.55 - 3.70

3.20 - 3.40

 ครบุรี

3.50

3.20

เสิงสาง

3.45 - 4.00

3.05 - 3.70

 พิมาย

3.75

3.50

 ด่านขุนทด

3.85 - 4.00 3.35 - 3.50

 ขามทะเลสอ

4.00

3.60

 ชุมพวง

3.55

3.30

 กำลังการผลิตเฉลี่ย

น้อยกว่า 50%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

 นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

5.90 - 6.00ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
8.40 - 8.75
  
                                 ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 13 มีนาคม 2566


ราคารับซื้อหัวมันสด
ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

 
อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา (บาท/กก.)

 เมือง

3.55 - 3.60

3.15 - 3.20

 ปักธงชัย

3.50

3.10

 สีคิ้ว

3.55 - 3.70

3.30 - 3.45

 หนองบุญมาก

3.55 - 3.70

3.20 - 3.40

 ครบุรี

3.50

3.20

เสิงสาง

3.45 - 4.00

3.05 - 3.70

 พิมาย

3.65

3.40

 ด่านขุนทด

3.85 - 4.00 3.35 - 3.50

 ขามทะเลสอ

4.00

3.60

 ชุมพวง

3.55

3.30

 กำลังการผลิตเฉลี่ย

น้อยกว่า 50%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

 นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

5.80 - 5.90

 ชลบุรี (อำเภอเมือง)

5.90 - 6.00ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
8.40 - 8.75
  
                                 ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 10 มีนาคม 2566


ราคารับซื้อหัวมันสด
ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

 
อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา (บาท/กก.)

 เมือง

3.55 - 3.60

3.15 - 3.20

 ปักธงชัย

3.50

3.10

 สีคิ้ว

3.55 - 3.65

3.30 - 3.40

 หนองบุญมาก

3.55 - 3.65

3.20 - 3.35

 ครบุรี

3.50

3.20

เสิงสาง

3.45 - 4.00

3.05 - 3.70

 พิมาย

3.65

3.40

 ด่านขุนทด

3.85 - 3.90 3.35 - 3.40

 ขามทะเลสอ

4.00

3.60

 ชุมพวง

3.55

3.30

 กำลังการผลิตเฉลี่ย

น้อยกว่า 50%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

 นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

5.80 - 5.90

 ชลบุรี (อำเภอเมือง)

5.90 - 6.00ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
8.40 - 8.75
  
                                 ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 8 มีนาคม 2566


ราคารับซื้อหัวมันสด
ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา

 
อำเภอ

เชื้อแป้ง 30%

ราคา (บาท/กก.)

เชื้อแป้ง 25%

ราคา (บาท/กก.)

 เมือง

3.55 - 3.60

3.15 - 3.20

 ปักธงชัย

3.50

3.10

 สีคิ้ว

3.55 - 3.95

3.30 - 3.45

 หนองบุญมาก

3.40 - 3.65

3.15 - 3.35

 ครบุรี

3.50

3.20

เสิงสาง

3.43 - 3.90

3.03 - 3.60

 พิมาย

3.65

3.40

 ด่านขุนทด

3.85 - 3.90 3.35 - 3.40

 ขามทะเลสอ

4.00

3.60

 ชุมพวง

3.55

3.30

 กำลังการผลิตเฉลี่ย

น้อยกว่า 50%

 

ราคากากแห้ง

จังหวัด

ราคา (บาท/กก.)

 นครราชสีมา (อำเภอเมือง)

5.80 - 5.90

 ชลบุรี (อำเภอเมือง)

5.90 - 6.00ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ราคา/บาท:กก.


    อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร)

 

 
8.40 - 8.75
  
                                 ข้อมูล : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Powered by Allweb Technology.